Pythagorova věta - pomůcka

Sada obsahuje:  Magnetickou tabulku rozdělenou na dvě čtvercové plochy, 8 ks magnetických pravoúhlých trojúhelníků, 4 ks pythagorejských trojúhelníků.

 

Cena při objednání 1 ks: 590,- Kč

Cena za 1 kus při objednání více než 5 ks: 490,- Kč

Metodika, zkušenosti: Tato učební pomůcka obsahuje dvě sady pro dvě různé činnosti v kapitole Pythagorova věta.

1) Sada 4 ks pythagorejských trojúhelníků - tato sada může sloužit k odvození Pythagorovy věty žáky. Žáci dostanou trojúhelníky a změří jejich strany. Dále dostanou pokyn, jestli vypozorují, jaký platí vztah mezi odvěsnami a přeponou. Případně jim můžeme napovědět, že jistou úlohu v tom budou hrát mocniny. 

2)  Sada 8 ks magnetických trojúhelníků sloužící k odvození platnosti Pythagorovy věty - pomůcka se skládá ze dvou shodných čtverců a osmi shodných pravoúhlých trojúhelníků. Žáci dostanou pokyn, poskládat trojúhelníky na destičku tak, že na jedné straně vznikne čtverec o straně c a na druhé straně vzniknou dva čtverce o stranách a a b. Obě strany destičky mají stejný obsah. Když od těchto obsahů odečteme na levé i na pravé straně obsahy čtyř magnetických trojúhelníků, zjistíme, že obsah čtverce o straně c se rovná součtu obsahů čtverců o stranách a a b.

 

Charakteristika modelů : Modely jsou vyrobeny z plastu, sada magnetických trojúhelníků má nejdelší rozměr cca 5,5 cm,  magnetická tabulka je rozdělena na dvě čtvercové plochy o velikosti pracovní plochy 8 x 8 cm. Pythagorejské trojúhelníky mají rozměry (3,4,5 cm; 6,8,10 cm ; 5,12,13 cm; 8,15,17 cm)

 

Náhled výrobku: