Obsah kruhu, části kruhu

Sada obsahuje: Magnetickou tabulku, 12 ks magnetických kruhových výsečí určených pro odvození vzorce na výpočet obsahu kruhu, 12 ks magnetických geometrických tvarů (2x čtverec, 2x trojúhelník, 4x kruhová výseč, 4x doplněk kruhové výseče do čtverce) sloužící k sestavování obrazců různých tvarů, 3 pracovní listy pro práci s geometrickými obrazci.

 
 

Cena při objednání 1 ks: 690,- Kč

Cena za 1 kus při objednání více než 5 ks: 590,- Kč

Cena za 1 kus při objednání více než 10 ks: 490,- Kč

Metodika, zkušenosti: Tato učební pomůcka obsahuje 2 sady pro dvě různé činnosti v kapitole obsah a obvod kruhu.

1) Sadu 12 ks kruhových výsečí využíváme při výuce v hodinách matematiky 8. ročníku, kde si žáci prostřednictvím tohoto modelu sami odvozují vzorec pro výpočet obsahu kruhu. Odvození vzorce samozřejmě také naleznou v učebnicích matematiky, ale zkoušením sestavování kruhových výsečí do různých tvarů postupně objevují obrazec ze kterého lze obsah kruhu odvodit. Z našich vlastních zkušeností můžeme říci, že žáky objevování různých tvarů velmi baví. Hodina je mnohem zábavnější.

2) Sadu 12 ks geometrických tvarů využíváme v hodinách matematiky, kde mají žáci za úkol počítat obvody a obsahy obrazců ve kterých se vyskytuje část kruhu. Při výpočtu obvodu a obsahu obrazce stačí někdy pouze využít "přeskládání" obrazce do jiného tvaru a ne jen mechanicky počítat. K tomu žáky vedeme touto učební pomůckou. K této učební pomůcce přikládáme pracovní listy na kterých jsou připravené různé tvary i s výsledky. 

 

Charakteristika modelů : Modely jsou vyrobeny z plastu, sada magnetických geometrických tvarů má délkový rozměr cca 5cm,  magnetická tabulka je čtvercová o velikosti pracovní plochy 16 x 16 cm.

 

Náhled výrobku: