Tělesa - sada 30 ks

 Sada obsahuje: 30 ks těles

 

Cena: 2990,- Kč

Metodika, zkušenosti: Sada 30 kusů těles je vhodná jak do předmětu matematika, tak také do předmětu pracovního vyučování.

Matematika : Tělesa lze převážně využít pro žáky 9. ročníků, kdy již žáci umí vypočítat u těchto těles povrch a objem. Tělesa je dobré rozdělit mezi žáky podle úrovně individuální dovednosti žáka a následně lze tělesa mezi žáky měnit. Kromě výpočtu mohou žáci také vytvořit výkres sítě tělesa nebo výkres tělesa zobrazeného v pravoúhlém promítání. Vytvoření výkresu tělesa v pravoúhlém promítání s přiloženým výpočtem povrchu a objemu je práce, která se mně osvědčila jako samostatná práce pro žáka 9. ročníku ke konci školního roku.

Pracovní vyučování : Tělesa lze také využít v 6. a 7. ročníku při výuce základů technického kreslení, kdy se žáci seznamují s tvorbou jednoduchých technických výkresů s využitím pravoúhlého promítání.

 

Charakteristika modelů : Tělesa jsou vyrobeny z plastu s výškou od 2 cm do 6 cm.

 

Náhled výrobku: