Hranoly - sada 12 ks

Sada obsahuje: 12 ks hranolů a 4 ks karet (lze rozstříhat na 12 ks) se sítí daného hranolu s vypočítaným povrchem a objemem tělesa.

 
 

Cena: 1290,- Kč

Metodika, zkušenosti: Hranoly jsou převážně určeny pro žáky 7. ročníků, kdy se žáci seznamují s výpočtem povrchu, objemu a konstrukcí sítě hranolu. Pomocí těchto modelů se mohou žáci seznámit i s hranoly (trojboký , pětiboký, šestiboký, osmiboký), které mají podstavy ve tvaru obrazců, které se skládají ze základních obrazců jako je čtverec, obdélník, lichoběžník nebo trojúhelník. Kromě pro žáky známých hranolů jako je krychle nebo kvádr, získají žáci prostřednictvím využívání těchto modelů v hodinách matematiky lepší představu o definici pojmu hranol.

Žáci mohu během vyučovací hodiny sami konstruovat sítě hranolů, počítat povrchy a objemy těles a následně provádět kontrolu podle přiložených karet s výsledky.

 

Charakteristika modelů : Hranoly jsou vyrobeny z plastu s výškou od 2 cm do 6 cm.

 

Náhled výrobku: