Řecké stavební řády - sada 3 ks

Sada obsahuje: Tři modely antických sloupů (dórský, iónský, korintský); základní informace o problematice; tři zalaminované karty s významnými stavbami jednotlivých řádů a list s černobílými obrázky k nakopírování.

 

 

Cena: 1190,- Kč

Metodika, zkušenosti: Učivo klasických stavebních řádů nebývá mezi žáky úplně oblíbené. Navíc rozpoznat hlavice sloupů na obrázcích není obecně jednoduché. Díky modelům žáci mnohem lépe vnímají rozdíly mezi jednotlivými řády a sami pak (spontánně) porovnávají modely s obrázky například v učebnici.

Charakteristika modelů : modely jsou vyrobené z plastu, všechny sloupy mají stejnou velikost na výšku 19,5 cm

 

Náhled výrobku: